Rynek nieruchomości 2018 – co nas czeka

Rynek nieruchomości 2018 - co nas czeka

Rynek nieruchomości 2018 – co nas czeka

Na rynek nieruchomości ogromny wpływ mają perspektywy życiowe społeczeństwa. Rekordowo niska stopa bezrobocia, wzrastające wynagrodzenia i niskie stopy procentowe powodują, że nabywcy nie obawiają się zaciągania długoterminowych zobowiązań, jak kredyt hipoteczny. Kupują swoje pierwsze własne M

Jak będzie wyglądał rynek po zakończeniu programu MdM?

rynek po zakończeniu programu MdM

Jak będzie wyglądał rynek po zakończeniu programu MdM? Rynek mieszkaniowy jest zróżnicowany. W inny sposób funkcjonuje w dużych miastach, a w inny poza strefą zurbanizowaną. Oczywiście, oceniając rynek jako całość widoczne są znaczące wzrosty sprzedaży, szczególnie widoczne w największych miastach w Polsce. W ślad za tym idą zwyżki cen

Raport z rynku mieszkaniowego w Polsce

Raport z rynku mieszkaniowego w Polsce

W 2015 r. przeprowadzono 412,5 tysiąca transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości o łącznej wartości 102,6 mld złotych. Stanowi to znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem, w którym odnotowano 323 tys. transakcji o łącznej wartości 76 mld złotych. Czyli przyrost o 28% w przypadku liczby transakcji i aż o 35% w przypadku