Nieruchomości gruntowe – opłata adiacencka i renta planistyczna

Sprzedaż własnych nieruchomości gruntowych to często atrakcyjne źródło pozyskania środków finansowych do realizacji innych celów. Chcąc jak najkorzystniej sprzedać działki warto zastanowić się nad strategią ich sprzedaży.

W tej strategii dobrze jest uwzględnić koszty, opłaty i/lub podatki związane z działaniami, jakie chcemy przeprowadzić. Do takich …