Obrót ziemią rolną od maja 2016 r.

Zmieniona Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, która pierwotnie miała wejść w życie z początkiem tego roku, zacznie obowiązywać od 1 maja. Pojawił się już projekty aktualizacji tych przepisów, które są jeszcze bardziej restrykcyjne niż pierwotnie planowano. Kierunek wprowadzanych zmian jest jasny – ograniczenie

Obrót ziemią rolną od 1 stycznia 2016 r.

Uzupełnienie poniższego tekstu: „1 stycznia 2016 r. miała wejść w życie ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego ograniczająca obrót gruntami. Wygląda jednak na to, że chcący kupić ziemię na obecnych warunkach, będą mieli czas jeszcze do 1 maja 2016 r. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt

Nieruchomości gruntowe – opłata adiacencka i renta planistyczna

Sprzedaż własnych nieruchomości gruntowych to często atrakcyjne źródło pozyskania środków finansowych do realizacji innych celów. Chcąc jak najkorzystniej sprzedać działki warto zastanowić się nad strategią ich sprzedaży.

W tej strategii dobrze jest uwzględnić koszty, opłaty i/lub podatki związane z działaniami, jakie chcemy przeprowadzić. Do takich …