fbpx
Rynek nieruchomości

EUROPEJSKI RAPORT TRENDÓW MIESZKANIOWYCH 2022

Ogólnoeuropejskie badanie konsumenckie ujawnia nadchodzące trendy, które będą miały największy wpływ na rynek nieruchomości.

Ponieważ „nikt na świecie nie sprzedaje więcej nieruchomości niż RE/MAX”, ważnym jest abyśmy podjęli kroki w celu zrozumienia sił kształtujących rynek w Europie i reagowania na nie. W związku z tym RE/MAX Europe przeprowadził ankietę wśród prawie 16 000 osób w 22 krajach Europy, na podstawie której powstał Europejski Raport Trendów Mieszkaniowych 2022.

Istnieją już pewne dane rynkowe dotyczące wyników osiąganych w przeszłości przez europejskie rynki nieruchomości mieszkaniowych, natomiast niniejsze badanie konsumenckie zapewnia ramy perspektywiczne. Chociaż nie da się przewidzieć przyszłości, naszym obowiązkiem jest spróbować określić prawdopodobne wyniki, aby jak najlepiej się przygotować się i pomóc rynkowi nieruchomości mieszkaniowych w reakcji na szybko zmieniający się scenariusz w Europie.

GOSPODARKA NIE ZNIECHĘCA KONSUMENTÓW

europejski raport mieszkaniowy 2022 zakup

Europa znajduje się w jednym z najbardziej burzliwych okresów w najnowszej historii, jednak pomimo trwających skutków pandemii, niedoborów energii i podziałów politycznych, negatywne wieści nie zniechęcają europejskich właścicieli domów tak bardzo, jak można by się spodziewać. W rzeczywistości 45% ludzi jest obecnie bardziej skłonnych do zakupu nieruchomości niż w zeszłym roku. Co więcej, wśród tych, którzy twierdzą, że są bardziej gotowi do przeprowadzki niż w zeszłym roku, prawie jedna piąta ankietowanych (18%) postrzega przeprowadzkę jako odpowiedź na rosnące koszty życia – jako sposób na obniżenie rachunków gospodarstw domowych poprzez przeprowadzkę na tańszy obszar lub zakup bardziej energooszczędnej nieruchomości.

ZMOTYWOWANI PRACĄ LUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ

europejski raport mieszkaniowy 2022 w europie

Obniżenie kosztów nie jest jedyną zachętą finansową dla konsumentów do przeprowadzki. Niektórzy konsumenci postrzegają relokację jako sposób na zwiększenie swojej siły zarobkowej poprzez nową pracę lub założenie nowej działalności gospodarczej. To pragnienie możliwości zmiany pracy ma największy wpływ w Chorwacji (17%) i Słowenii (16%), gdzie prawie co szósty jest obecnie bardziej skłonny do przeprowadzki w celu podjęcia pracy. W Chorwacji 12% chce się przenieść, aby otworzyć nowy biznes – ponad czterokrotnie więcej niż w Czechach (3%) czy Niemczech (4%).

WIĘCEJ OPTYMIZMU DLA MŁODSZYCH KONSUMENTÓW

europejski raport mieszkaniowy 2022 przeprowadzka

Do przeprowadzki w ciągu najbliższych pięciu lat są znacznie bardziej skłonni młodzi konsumenci, ponieważ opuszczają domy rodziców, rozpoczynają studia lub pracę i chcą zamieszkać ze znajomymi lub partnerami. Prawie jedna czwarta (24%) osób w wieku 18-25 lat spodziewa się przeprowadzki do połowy 2023 r., a kolejne 54% spodziewa się przeprowadzki w ciągu dwóch do pięciu lat. Obszary miejskie są miejscem docelowym dla młodych konsumentów, których przyciągają do miast dostęp do pracy (50,8%), możliwości edukacyjne (37,1%), możliwość obcowania z bardziej zróżnicowanymi społecznościami (36,6%) lub nowocześniejsze życie ( 34,9%).

ZMIANA KLIMATU I ZMIANA PRIORYTETÓW

europejski raport mieszkaniowy 2022 środowisko

Wraz ze wzrostem częstotliwości pożarów, susz i powodzi zmiana klimatu już zmusiła wielu konsumentów do dokonywania wyborów związanych ze stylem życia w celu zmniejszenia zużycia energii. Wielu konsumentów jest gotowych pójść na jeszcze więcej kompromisów: około 31% Europejczyków stwierdziło, że przeprowadziłoby się do mniejszej nieruchomości, aby mieć dom bardziej przyjazny dla środowiska. Jednakże, podczas gdy Europa jest uważana za światowego lidera w dziedzinie ochrony środowiska, jeśli chodzi o posiadanie domów, postawy są bardzo zróżnicowane. W Holandii ponad 40% respondentów nie zgodziłoby się na żadne ustępstwa na rzecz środowiska, podczas gdy w Turcji prawie 80% zgodziłoby się na jeden lub więcej kompromisów – prawdopodobnie odzwierciedlając ekstremalne zjawiska pogodowe, których doświadczyła Turcja w 2022 r., od obfitych opadów śniegu po rzadką burzę.

WIEŚ CORAZ ATRAKCYJNIEJSZA

europejski raport mieszkaniowy 2022 wieś

Po około 200 latach migracji z obszarów wiejskich do miast dane z tego badania wskazują na oznaki odwrócenia tej tendencji. Podczas gdy dwie trzecie konsumentów jest zadowolonych ze swojej obecnej lokalizacji – głównie w miastach – jeden na pięciu rozważa przeprowadzkę nad morze lub na wieś – czyli ponad dwukrotnie więcej niż rozważa przeprowadzkę do miasta. Osoby w wieku 26-55 lat najchętniej przeprowadziłyby się na wieś, powodem są przede wszystkim: bliskość natury, większa przestrzeń i prywatność. Pomimo tego, że pandemia zmusiła tak wielu ludzi do pracy w domu, respondenci umieścili ją tak daleko na liście powodów, dla których warto przenieść się na obszary wiejskie.

MARZENIA O PRZEPROWADZCE ZA GRANICĘ

europejski raport mieszkaniowy 2022 za granicą

Niemal jedna czwarta Europejczyków rozważa zakup domu za granicą by w nim zamieszkać lub jako nieruchomość inwestycyjną. Różnice między krajami są jednak znaczne: w Czechach 78% respondentów nie zdecydowałoby się na przeprowadzkę do innego kraju, podczas gdy 55% respondentów na Malcie ma na nią nadzieję. Młodsi ludzie również znacznie częściej rozważają przeprowadzkę za granicę – prawie dwie piąte (39%) respondentów w wieku 18-25 lat myśli o zakupie za granicą, w porównaniu do zaledwie 14,7% osób w wieku 56-65 lat. Hiszpania jest najpopularniejszym celem dla tych, którzy chcą kupować za granicą, jednak głównym motywatorem do wyboru kierunku dla Europejczyków jest nie tylko słońce, ponieważ Anglia jest na drugim miejscu.

Chociaż nie można przewidzieć przyszłości, Europejski Raport Nieruchomości  2022 jest kluczowym narzędziem do przewidywania i przygotowywania się na zmiany na rynku mieszkaniowym w Europie. Aby przeczytać więcej spostrzeżeń z całej Europy i zapoznać się ze szczegółowymi podsumowaniami poszczególnych regionów, pobierz pełny raport.

RAPORT DO POBRANIA

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.