fbpx
poradniki

Zimowe obowiązki właściciela domu

Zasypana droga, oblodzony chodnik i zwisające sople są nie tylko problemem gminy. Jako właściciel domu masz obowiązek odśnieżenia chodnika wzdłuż swojej posesji oraz usunięcia sopli i śniegu z dachu. Za niewywiązanie się z tych zimowych obowiązków grozi mandat 500 zł oraz wysokie odszkodowania.

Odśnieżanie chodnika

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za chodnik uznaje się także część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszych. Obowiązek dotyczy tylko tej części chodnika, która położona jest bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeśli bezpośrednio do Twojej posesji przylega np. pas zieleni miejskiej, za którym dopiero znajduje się chodnik, wówczas o uprzątniecie śniegu powinna zadbać gmina. Zwolniony z obowiązku jesteś również w sytuacji, gdy na przyległym do Twojej nieruchomości chodniku można odpłatnie zaparkować samochód. Odśnieżać należy z dochowaniem należytej staranności. Śniegu nie wolno rzucać na drogę i nie może on przeszkadzać uczestnikom ruchu drogowego.

Usuwanie śniegu i sopli z dachu

Zgodnie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do zimowych obowiązków właściciela nieruchomości należy także usunięcie z dachu domu, garażu czy budynku gospodarczego zalegającego śniegu oraz innych zagrożeń, jak sople czy nawisy śnieżne. Sopel, który spadnie na głowę przechodnia, może mu wyrządzić poważną krzywdę, a nawet doprowadzić do śmierci. Zalegający na dachu śnieg może przyczynić się nawet do zawalenia budynku. Wszyscy pamiętamy katastrofę budowlaną z 2006 roku, gdy w wyniku zalegającego śniegu zawalił się dach hali Międzynarodowych Targów Katowickich (MTK). Zginęło wówczas 65 osób, a ponad 140 zostało rannych.

Grozi nie tylko mandat

Za niewywiązywanie się z zimowych obowiązków Straż Miejska może ukarać Cię mandatem do 500 zł (często funkcjonariusze poprzestają na upomnieniu). Uporczywe zaniedbywanie obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości, zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, zagrożone jest karą grzywny do 1500 złotych albo karą nagany. Właściciel nieruchomości, który nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, czyli od 1000 do nawet 200 000 zł, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (na podstawie art. 91a Ustawy Prawo budowlane). Jeszcze większe kwoty pojawiają się w postępowaniach odszkodowawczych. Jeśli ktoś poślizgnie się na nieodśnieżonym, oblodzonym chodniku, który przylega do Twojej posesji, i dozna urazu (np. złamie rękę czy nogę), może domagać się na drodze cywilnej odszkodowania (zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, utracony zysk, renta) oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Nie jesteś właścicielem?

Pamiętaj, że obowiązki związane z usuwaniem zimowych zagrożeń spoczywają nie tylko na właścicielu nieruchomości, ale również na współwłaścicielach, użytkownikach, zarządcach czy innych podmiotach, które faktycznie władają nieruchomością. Nawet, jeśli „tylko” wynajmujesz swój dom, masz obowiązek odśnieżyć chodnik oraz usunąć śnieg i sople z dachu.

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.