najem i wynajem

Mieszkanie na wynajem – Cz. 2. Kiedy najemca nie płaci.

Mieszkanie na wynajem – Cz. 2. Kiedy najemca nie płaci.

Możliwość uzyskiwania dodatkowego dochodu sprawia, że wiele osób, które mają wolne lokum decydują się je wynająć. Zanim jednak zamieścimy ogłoszenie na popularnym portalu ogłoszeniowym, a umowę najmu naprędce ściągniemy z internetu, warto przeznaczyć trochę czasu na zapoznanie się z tym czym jest najem, jakie prawa i obowiązki ma każda ze stron umowy, jakie są zagrożenia, a także jak najlepiej się zabezpieczyć przed nierzetelnym lokatorem i co zrobić, jeśli nie będzie chciał się wyprowadzić.

Mieszkanie na wynajem – Cz.1. Jak uchronić się przed nierzetelnym najemcą.

Wypowiedzenie umowy najmu.

Kiedy najemca nie płaci, niszczy mieszkanie lub jego wyposażenie albo zakłóca życie sąsiadów, właściciel powinien przedsięwziąć kroki zmierzające do wypowiedzenia umowy. Przepisy wskazują, że umowę najmu lokalu mieszkalnego w takich sytuacjach można wypowiedzieć, jeśli:

  • pomimo pisemnego upomnienia najemca nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z przeznaczeniem, poprzez swoje zaniedbania dopuszcza do powstawania szkód czy wykracza rażąco przeciwko porządkowi domowemu;
  • zalega z zapłatą za trzy pełne okresy płatności i pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia nie uregulował wszystkich zaległych i bieżących zobowiązań;
  • wynajął lub podnajął lokal bez zgody właściciela.

Oznacza to, że wcześniej musimy pisemnie wezwać lokatora do zmiany zachowania lub zapłaty zaległości, uprzedzając o zamiarze wypowiedzenia umowy.

Wyprowadzka najemcy.

Jeżeli pomimo zakończenia lub prawidłowego wypowiedzenia umowy lokatorzy nadal przebywają w mieszkaniu, właściciel musi podjąć działania formalne celem usunięcia najemcy. W przypadku upływu terminu umowy zawartej na czas oznaczony istotne jest, aby wynajmujący sprzeciwił się dalszemu zamieszkiwaniu najemców, np. poprzez wezwanie ich na piśmie do opróżnienia lokalu i wskazanie terminu przekazania kluczy. W przeciwnym razie sytuacja, w której najemca nadal będzie przebywać w mieszkaniu za zgodą wynajmującego będzie tożsama z zawarciem umowy najmu na czas nieoznaczony.

Kolejnym krokiem do wyprowadzenia najemcy jest skierowanie sprawy do sądu. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania przez najemcę lokalu socjalnego lub o braku takiego uprawnienia.

Eksmisja.

Jeśli lokal socjalny nie jest wymagany, wyrok o eksmisję wykona komornik, choć w okresie od 1 listopada do 31 marca nie są wykonywane tzw. eksmisje “na bruk”, czyli bez wskazania lokalu, do którego najemca może się wyprowadzić.

Niestety, w przypadku konieczności zabezpieczenia lokalu socjalnego, wyprowadzenie się najemcy może się znacząco przeciągnąć, gdyż lokal socjalny zapewnia gmina, która zazwyczaj nie ma wolnych mieszkań na ten cel.

Odzyskanie zaległego czynszu.

W przypadku zaległości czynszowych, których najemca nie chce uregulować konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu. Roszczenia z tego tytułu przedawniają się z upływem 3 lat od daty, kiedy czynsz powinien być zapłacony. Takie sprawy prowadzone są w postępowaniu uproszczonym, a sprawę wnosimy korzystając z urzędowych formularzy.

Najem okazjonalny.

Chcąc uniknąć długotrwałych i skomplikowanych procedur związanych z nierzetelnym najemcą warto skorzystać z możliwości jaką jest najem okazjonalny. Tutaj, prócz pisemnej umowy zawartej na czas oznaczony, maksymalnie na 10 lat, będą wymagane od najemców dodatkowe oświadczenia, w tym o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do wyprowadzki w formie aktu notarialnego. Ale dzięki temu zabezpieczeniu łatwiej będzie odzyskać mieszkanie z rąk najemców po zakończeniu umowy najmu.

Najem instytucjonalny.

Natomiast osoby i firmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie najmu lokali mogą skorzystać z najnowszego rozwiązania, jakim jest najem instytucjonalny. W tym przypadku umowa najmu zawarta na piśmie może być zawarta na dłuższy okres, a najemcy nie będzie przysługiwać lokal socjalny, więc odzyskanie mieszkania od nierzetelnych najemców będzie jeszcze szybsze.

Planujesz wynająć swoje mieszkanie lub dom? Skontaktuj się z najbliższym agentem nieruchomości.

[AS] 16-10-2017 – Mieszkanie na wynajem – jak uchronić się przed nierzetelnym najemcą.

Podziel się:

Obserwuj mnie:

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *