najem i wynajem

Mieszkanie na wynajem – Cz. 1. Jak uchronić się przed nierzetelnym najemcą.

Mieszkanie na wynajem – jak uchronić się przed nierzetelnym najemcą.

Możliwość uzyskiwania dodatkowego dochodu sprawia, że wiele osób, które mają wolne lokum decydują się je wynająć. Zanim jednak zamieścimy ogłoszenie na popularnym portalu ogłoszeniowym, a umowę najmu naprędce ściągniemy z internetu, warto przeznaczyć trochę czasu na zapoznanie się z tym czym jest najem, jakie prawa i obowiązki ma każda ze stron umowy, jakie są zagrożenia, a także jak najlepiej się zabezpieczyć przed nierzetelnym lokatorem i co zrobić, jeśli nie będzie chciał się wyprowadzić.

Umowa najmu.

Zawierając umowę najmu wynajmujący (najczęściej właściciel) oddaje najemcy lokal do użytkowania, a najemca zobowiązuje się płacić ustalony czynsz. Oznacza to, że z chwilą przekazania mieszkania to najemca, a nie właściciel, jest uprawniony do korzystania z niego. Właściciel nie może więc dowolnie i bez zapowiedzi wchodzić do lokalu czy korzystać z mieszkania, zwożąc tam np. zbędne rzeczy.

Zawarcie umowy na piśmie.

Bardzo istotną kwestią związaną z wynajmem mieszkania jest zawarcie na piśmie umowy najmu. Pisemna forma umowy ogranicza dowolność późniejszej interpretacji, a tym samym zmniejsza liczbę nieporozumień i konfliktów. W umowie najmu należy wskazać m.in. cel najmu (np. cel mieszkaniowy), ustaloną kwotę miesięcznego czynszu, inne koszty ponoszone przez najemcę, takie jak prąd, gaz czy inne media, termin płatności, czas na który zawarta jest umowa czy wysokość kaucji. Umowa powinna być skonstruowana szczegółowo, gdyż będzie podstawą późniejszych rozstrzygnięć, gdyby doszło do sporu. Jeśli jednak zawrzemy tam zapisy niezgodne z obowiązującym prawem, nie będą one skuteczne. Aby uniknąć rozczarowań, lepiej zlecić przygotowanie takiego dokumentu profesjonaliście, który dodatkowo wyjaśni nam wszystkie kluczowe kwestie, zamiast ściągać z internetu gotowy wzór.

Termin umowy.

Podejmując decyzję o wynajęciu mieszkania trzeba się zastanowić na jak długo chcemy je wynająć. Umowa najmu może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowa na czas oznaczony kończy się z upływem jej terminu, ale wypowiedzieć ją można wyłącznie w szczególnych przypadkach w niej określonych. Dlatego, jeśli podejrzewamy, że taka okoliczność może mieć miejsce, warto ją uwzględnić w kontrakcie i skrupulatnie opisać. W przypadku umowy na czas nieoznaczony, jej wypowiedzenie przez właściciela może nastąpić w przypadkach określonych w przepisach, a okres wypowiedzenia może wynosić nawet 3 lata. Z tego powodu w przypadku najmu lokali mieszkalnych korzystniejsze dla właściciela jest zawarcie umowy terminowej, która wymaga bezwzględnie formy pisemnej. Jeśli zaniechamy sporządzenia tego dokumentu powodujemy, że zawarta w formie ustnej umowa jest umową najmu na czas nieoznaczony.

Sprawdzenie najemcy.

Kiedy pojawią się osoby gotowe zamieszkać w wolnym lokum, należy koniecznie sprawdzić komu wynajmujemy mieszkanie, wpisując dane do umowy na podstawie dokumentów tożsamości. Warto również zainteresować się kim są nasi najemcy oraz czy ich sytuacja finansowa pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań. W wielu krajach standardem jest żądanie okazania dokumentów finansowych (np. dokumentu potwierdzającego zatrudnienie, wysokość dochodów) czy opinii z poprzedniego miejsca zamieszkania. W Polsce takie praktyki nie są częste, choć nie ma przeszkód formalnych, aby o takie dokumenty prosić. Najczęściej osoby, które nie mają nic do ukrycia nie będą miały problemu z ich przedstawieniem.

Kaucja.

Ważnym aspektem też jest zabezpieczenie wykonania umowy kaucją. Choć przepisy w tej materii pozwalają właścicielowi pobrać kaucję nawet w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu, to jednak najczęściej wysokość kaucji pobierana na rynku mieszkaniowym wynosi 1-2 krotności czynszów najmu. Z kaucji można pokryć zarówno zaległy czynsz, opłaty, jak również pokryć szkody dokonane przez najemcę. Wydawanie najemcy lokalu bez otrzymania kaucji lub akceptowanie jej wpłat na raty jest bardzo ryzykowne z punktu widzenia właściciela. Kłopoty z niesolidnym najemcą mogą zmarnować wynajmującemu dużo czasu i pieniędzy. Lepiej poczekać na kolejnego chętnego, który jest wypłacalny, niż ryzykować, że najemca nie zapłaci, a my nie mamy żadnego zabezpieczenia. Inną lub dodatkową formą zabezpieczenia umowy może być weksel lub poręczenie innej osoby.

Protokół zdawczo-odbiorczy.

Kolejną kluczową sprawą jest kompleksowe spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, który oprócz stanów liczników zawiera dokładny opis pozostawionego wyposażenia lokalu oraz jego stan. Dokument ten będzie podstawą do późniejszego przekazania lokalu i ewentualnych przyszłych rozliczeń wynikających ze zniszczenia pozostawionego w lokalu mienia. Protokół ten można uzupełnić o dokumentację zdjęciową.

Planujesz wynająć swoje mieszkanie lub dom? Skontaktuj się z najbliższym agentem nieruchomości.

[AS] 08-10-2017 – Mieszkanie na wynajem – jak uchronić się przed nierzetelnym najemcą.

Podziel się:

Obserwuj mnie:

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *