Rynek nieruchomości

Jak zapowiada się 2017 rok na rynku nieruchomości?

Jak zapowiada się 2017 rok na rynku nieruchomości? Poniżej podsumowanie najbardziej znaczących zmian, które mogą wpłynąć na rynek nieruchomości.

  1. Trudniej o kredyt.

Polacy nie należą do zamożnych i oszczędnych, dlatego chętnie korzystają z możliwości uzyskania kredytu hipotecznego na zakup własnego M. Jednak o ten będzie coraz trudniej. Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego próg wymaganego wkładu własnego w 2017 wzrósł o kolejne 5% i obecnie wynosi 20%. Oznacza to, że kupujący mieszkanie muszą dysponować własnymi środkami finansowymi w wysokości ⅕ wartości nabywanego mieszkania.

Kolejnym utrudnieniem dla osób chętnych na skorzystanie z kredytu hipotecznego są planowane na 2017 r. zmiany w zakresie działań pośredników kredytowych, którzy, dotychczas wynagradzani przez banki, pomagają swoim klientom w znalezieniu najkorzystniejszych dla nich rozwiązań kredytowych. Zgodnie z projektowaną Ustawą o kredycie hipotecznym zmiany m.in. mają dotyczyć zasad wynagradzania pośredników, którzy, jeśli przepis wejdzie w życie, będą opłacani wyłącznie przez zlecających im usługę klientów, co zdecydowanie zmniejszy dostępność pośrednictwa kredytowego w Polsce.

  1. Programy rządowe.

Program “Mieszkanie dla Młodych”,  przewidziany na lata 2014-2018,  cieszył się w ubiegłym roku tak dużą popularnością, że już w marcu 2016 r. wyczerpała się pula środków przewidzianych na tamten rok, a niedługo później, bo w lipcu,  zakończono przyjmowanie wniosków z terminem realizacji 2017. Od 1 stycznia 2017 r. została odwieszona możliwość składania wniosków dla kredytów wypłacanych w 2017 r. i program MDM będzie dostępny, aż do wyczerpania pozostałej kwoty limitu. Ta chwila nadejdzie niestety jeszcze w styczniu, bo zainteresowanie jest ogromne. Później można będzie jedynie skorzystać ze środków przeznaczonych na ostatni rok programu.

Następny program rządowy – “Mieszkanie Plus”, będzie różnić się zdecydowanie w swojej konstrukcji od dotychczasowych form wsparcia mieszkalnictwa, stawiając na niedrogi wynajem mieszkań. Klucze do swojego M w ramach tego programu pierwsi mieszkańcy odbiorą w 2019 r. W przyszłych latach zarówno program “Mieszkanie Plus”, jak i pojawiający się na polskim rynku inwestorzy instytucjonalni, którzy będą dysponować dużą bazą mieszkań pod wynajem przyczynią się do redukcji wysokich dziś kosztów wynajmu, dzięki czemu zwiększy się dostępność i popularność tej formy mieszkalnictwa, jako alternatywy dla własnego M.

  1. Łatwiejsze procedury budowlane, droższa budowa.

Nowelizacja prawa budowlanego obejmuje szereg ułatwień dla postępowań urzędowych związanych z realizacją obiektów budowlanych. Ustawa wprowadziła zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, skróciła termin wniesienia sprzeciwu przez urząd. Umożliwiła wprowadzenie ograniczonych zmian w projekt budowlany bez konieczności rozpoczynania procedur od nowa, a także doprecyzowała i ujednoliciła postępowania legalizacyjne w przypadkach dokonania samowoli budowlanej.

Ulegają także zmianie przepisy dotyczące warunków technicznych dla budynków, których budowa rozpoczyna się od 1 stycznia 2017 r. Nowe domy muszą być bardziej energooszczędne. Oznacza to zwiększone koszty budowy wynikające z konieczności zakupu lepszych jakościowo materiałów.

  1. Mały obrót ziemią rolną.

W maju 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z uchwalonymi zmianami nabywcą nieruchomości rolnej może być zasadniczo rolnik indywidualny. Z uwagi na utrudnienia w nabyciu, a także późniejsze ograniczenia w zbyciu, nieruchomości rolne przestają pełnić funkcję lokaty kapitału, jak to miało miejsce w poprzednich latach, a stają się głównie zasobem użytkowym.

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów można już zaobserwować znaczne zmniejszenie się liczby transakcji ziemią rolną, i nie ma przesłanek, aby sytuacja ta zmieniła się w tym roku.

  1. Łatwiej będzie wyciąć drzewo.

Ułatwienie właścicielom nieruchomości wycinki drzew lub krzewów na własnej posesji to cel nowelizacji ustawy o ochronie przyrody oraz o lasach. Dzięki temu wycinka drzew i krzewów na własnej nieruchomości będzie możliwa bez zgody urzędu, o ile nie będzie wiązała się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego, a w przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm.

  1. Planowane zmiany w użytkowaniu wieczystym jeszcze nie teraz.

Zgodnie z przygotowywanymi przepisami, użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkami wielorodzinnymi ma przekształcić się we własność z mocy prawa. Przepisy te pierwotnie miały wejść w życie już z początkiem roku, ale jednak tak się nie stało i obecnie planowane są od lipca 2017 r. Taka procedura przekształcenia użytkowania wieczystego we własność wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu właścicieli mieszkań, którzy do tej pory z jakichś przyczyn nie mogli dokonać takiej zmiany i wyeliminuje obawy o podwyżki opłaty rocznej w związku ze zmianą wartości gruntu.

 

Jak zapowiada się 2017 rok na rynku nieruchomości? 11-01-2017 [AS]

Podziel się:

Obserwuj mnie:

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *