dla kupujących dla sprzedających działki i grunty

Obrót ziemią rolną od 1 stycznia 2016 r.

Uzupełnienie poniższego tekstu: „1 stycznia 2016 r. miała wejść w życie ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego ograniczająca obrót gruntami. Wygląda jednak na to, że chcący kupić ziemię na obecnych warunkach, będą mieli czas jeszcze do 1 maja 2016 r. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt nowelizacji, który ma doprecyzować niektóre z zapisów tak, by Agencja Nieruchomości Rolnych była w stanie skutecznie realizować nałożone na nią nowe zadania. Ale wygląda również na to, że przepisy ograniczające cudzoziemcom dostęp do gruntów będą jeszcze bardziej restrykcyjne.” Dziennik Gazeta Prawna, 08.12.15, za Newsletter WSPON nr 111 z 16.12.2015

—————–

Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 roku i zawiera szereg istotnych ograniczeń oraz formalności wymaganych do spełnienia w zakresie nabywania gruntów rolnych w Polsce.

Czego dotyczą zmiany: zmiany dotyczą obrotu nieruchomościami rolnymi, tj.

Nieruchomością rolną (w myśl Nowej Ustawy) jest nieruchomość rolna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne;  

Nieruchomościami rolnymi w myśl Kodeksu Cywilnego (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Ustawa wprowadza prócz prawa pierwokupu na rzecz dzierżawcy dodatkowe prawo pierwokupu na rzecz sąsiada – rolnika indywidualnego będącego właścicielem nieruchomości rolnej graniczącej ze sprzedawaną nieruchomością, oraz zmniejsza areał objęty prawem pierwokupu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych z obecnych 5 ha do 1 ha.

W ustawie wskazane są przypadki, dla których nie stosuje się prawa pierwokupu, m.in. wtedy, kiedy nieruchomość rolną lub jej część nabywa rolnik indywidualny na powiększenie swojego gospodarstwa, nabywa osoba bliska zbywcy czy też osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości rolnej graniczącej ze sprzedawaną nieruchomością (pod określonymi warunkami).

Ustawa warunkuje również dopuszczalność obrotu jedynie w przypadkach, gdy nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej.

Ustawa ma na celu także przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych powyżej 300 ha.

Nowe przepisy specyfikują także warunki zbycia, jeżeli wskutek przeniesienia własności nieruchomości rolnej albo jej części miałby nastąpić podział gospodarstwa rolnego.

Przy obrocie nieruchomościami rolnymi w myśl nowych przepisów wymagane jest spełnienie wielu formalności, m.in. wykonanie odpowiednich zawiadomień (osób, podmiotów, którym prawo pierwokupu przysługuje) oraz składanie specyficznych oświadczeń oraz przedłożenie odpowiednich zaświadczeń. Dokumenty i oświadczenia są składane do aktu notarialnego, jak również notariusz zawiadamia osoby i podmioty uprawnione do skorzystania z prawa pierwokupu.

Warto wspomnieć, że ograniczenia nie dotyczą obrotu ziemią, która leży na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o przeznaczeniu innym niż rolne.

Jak nowe przepisy wpłyną długofalowo na obrót ziemią rolną – trudno ocenić. W początkowym okresie może być mniejszy obrót, spowodowany samą zmianą prawa (coś nowego, inaczej, poczekajmy, zobaczymy…). Z pewnością dla obu stron transakcji będzie to dłuższa procedura i konieczność spełnienia wymogów formalnych. Jednakże sprzedaż nieruchomości wymaga szczególnej formy – formy aktu notarialnego. Tutaj notariusz wykonywać będzie dodatkowe czynności, a także przyjmować będzie wymagane oświadczenia czy oczekiwać dostarczenia określonych dokumentów. Z pewnością też będzie większa motywacja do sporządzania i uchwalania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Ale jeśli nabywcy będą zainteresowani nabyciem nieruchomości określonego typu (powierzchnia, lokalizacja, przeznaczenie), który ze względów formalnych podlegać będzie restrykcjom ustawy, bez względu na czas i procedury, będą chcieli kupować, jeśli cena i inne warunki transakcji będą dla nich odpowiednie.

Treść ustawy dostępna jest tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001433

[AS] 07-12-2015

Podziel się:

Obserwuj mnie:

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *