dla kupujących poradniki spadek

Nieruchomość kupowana od spadkobiercy

Spadek to prawa i obowiązki majątkowe osoby zmarłej, które przechodzą na spadkobierców z chwilą jego śmierci. W skład spadku mogą wchodzić zarówno przedmioty materialne, nieruchomości, prawa, ale też i zobowiązania, jak kredyty, długi, niezapłacone rachunki itp.

Potwierdzeniem prawa do dysponowania rzeczami pochodzącymi ze spadku jest prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia. Dokumenty te pozwalają spadkobiercom dysponować majątkiem osoby zmarłej, gdyż potwierdzają one nabycie spadku oraz wskazują na ich udziały.

Jednakże znane są przypadki, gdy wskutek różnych okoliczności jeden lub więcej spadkobierców zostało pominiętych w postępowaniu (np. spadkobiercy nie wiedzieli o swoim istnieniu lub odnalazł się testament). W takiej sytuacji może dojść do zmiany orzeczenia (wyłącznie przed sądem) i zmienią się spadkobiercy lub/i ich udziały w posiadanym prawie do spadku.

Aby uniknąć sytuacji niepewności przy nabywaniu nieruchomości od spadkobierców należy zwrócić uwagę czy sprzedający ujawnili swoje prawa w Księdze Wieczystej i są tam wpisani w Dziale II jako właściciele. Jeśli tak – nie ma obaw, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywców w dobrej wierze, którzy nabyli nieruchomość od osoby/osób wpisanych w księdze (Dział II) jako właściciele.

Jeśli w Księdze Wieczystej widnieje zmarły właściciel, w interesie nabywców jest przekonać sprzedających, żeby złożyli do Sądu Wieczystoksięgowego odpowiedni wniosek. Warto zaczekać kilkanaście dni / kilka tygodni (w zależności od Sądu), aż w Księdze Wieczystej wpisani będą nowi właściciele nieruchomości i dopiero wtedy udać się do notariusza, aby sfinalizować zakup.

[AS] 29-11-2015

 

Podziel się:

Obserwuj mnie:

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *