najem i wynajem poradniki

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 12 – Najem okazjonalny

Właściciel będący osobą fizyczną, nieprowadzący działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, może skorzystać z tzw. najmu okazjonalnego lokalu.

Umową najmu okazjonalnego jest umowa najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Wygasa po zakończeniu okresu najmu lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Umowa najmu okazjonalnego oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa najmu okazjonalnego daje możliwość szybkiej eksmisji najemców (w trybie egzekucji), jeśli zwlekają z wyprowadzką (opróżnieniem lokalu), bez konieczności prowadzenia przewlekłych procesów sądowych i dodatkowego oczekiwania na lokal socjalny. W przypadku najmu okazjonalnego nie obowiązuje też okres ochronny – od 1 listopada do 31 marca – uniemożliwiający w tym czasie eksmisję osób zamieszkujących w lokalu, eksmisję można stosować nawet w stosunku do kobiet w ciąży czy małoletnich.

Warunkiem zawarcia umowy najmu okazjonalnego jest złożenie oświadczenia przez najemcę w formie aktu notarialnego stanowiącego załącznik do umowy, w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego po rozwiązaniu tej umowy. Najemca musi wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w razie wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia wynajmowanego lokalu. Dodatkowo do umowy załącza się oświadczenie właściciela lokalu „zastępczego” lub osoby posiadającej tytuł prawny do takiego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie u niego najemcy i jego domowników w razie przymusowej wyprowadzki z wynajmowanego lokalu. Wynajmujący może zażądać, żeby to oświadczenie miało notarialnie poświadczony podpis.

Umowa najmu okazjonalnego musi być zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu. Najemca ma prawo żądać okazania potwierdzenia zarejestrowania umowy w Urzędzie.

Umowa nie spełniająca powyższych warunków nie jest umową najmu okazjonalnego lokalu, a tym samym podlega  wszystkim restrykcjom ustawy. Dlatego samo zapisanie w umowie, że jest to “umowa najmu okazjonalnego” jest niewystarczające. Konieczne są dodatkowe załączniki oraz spełnienie wszystkich wymagań (czas oznaczony umowy, cele mieszkalne).

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego związane jest z dodatkowymi kosztami czynności notarialnych (ok. kilkuset złotych). Nie jest to zbyt rozpowszechniona formuła, dlatego najemcy niechętnie podchodzą do takich rozwiązań, w szczególności, jeśli wiąże się to dla nich z kolejnym wydatkiem. Dlatego warto zastanowić się nad ich poniesieniem przez wynajmującego, gdyż w przypadku ewentualnych późniejszych trudności z najemcami taka forma umowy pozwala oszczędzić nerwy oraz utracone pieniądze z tytułu czynszu, jeśli najemcy przestają płacić i nie chcą się wyprowadzić.

 

[AS] 19-07-2015

[12] Najem okazjonalny

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość  – idealny dla właścicieli mieszkań i domów przeznaczonych pod wynajem na cele mieszkalne

Podziel się:

Obserwuj mnie:

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *