najem i wynajem poradniki

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 10 – Kaucja i inne zabezpieczenia

Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, które przysługują wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu; kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu najmu za dany lokal.

Jednak w praktyce przy najmie lokali mieszkalnych stosuje się kaucję najczęściej w wysokości 1-3 krotności czynszu najmu. Wyższe kaucje, dające lepsze zabezpieczenie wynajmującego, są najczęściej niemożliwe do uzyskania na rynku.

Jednakże pamiętać należy, że w przypadku, gdy najemca nie płaci czynszu pobrana kaucja jest jedynym faktycznym zabezpieczeniem takiej okoliczności. Całkowite zaniechanie pobierania kaucji nie jest rekomendowanym rozwiązaniem, podobnie rozkładanie jej na raty.

Jeśli najemca nie ma środków na wpłatę kaucji, to czy na pewno jest przygotowany do comiesięcznych opłat czynszu i kosztów eksploatacyjnych za mieszkanie? Wpłacona kaucja motywuje najemców do większej sumienności w opłatach oraz dbałości o lokal.

Wysokość kaucji powinna także być uzależniona od standardu i wartości przedmiotów pozostających w przedmiocie najmu. Jeśli najemcy mają zwierzęta (psy, koty) – można także zabezpieczyć się na okoliczność ewentualnych zniszczeń żądając wyższej kaucji.

Kaucja nie jest czynszem ani przychodem wynajmującego – to depozyt składany na pokrycie szkód lub zaległości czynszowych. Kaucja może być wpłacona w gotówce lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Inne stosowane rozwiązania zabezpieczające przy umowach najmu to m.in. weksel lub poręczenie cywilne.

[AS] 28-06-2015

[10] Kaucja i inne zabezpieczenia

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość  – idealny dla właścicieli mieszkań i domów przeznaczonych pod wynajem na cele mieszkalne

Podziel się:

Obserwuj mnie:

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *