najem i wynajem poradniki

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość. Część 8 – Rozwiązanie umowy najmu

Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. Aby nie trzeba było czekać na upływ terminów ustawowych, które w szczególnych przypadkach wynoszą nawet 3 lata (wypowiedzenie umowy przez właściciela), strony powinny w umowie zastrzec terminy wypowiedzenia.

Umowa najmu na czas oznaczony ulega rozwiązaniu po upływie wskazanego w umowie okresu. Można ją wypowiedzieć wyłącznie w wypadkach określonych w umowie. Przewidując okoliczności, które mogą wpłynąć na rozwiązanie umowy przed upływem terminu, na który była zawarta warto wyspecyfikować je w umowie. Mogą być to np. planowana sprzedaż mieszkania czy konieczność zamieszkania przez właściciela w związku ze zmianą planów zawodowych. W takich sytuacjach oprócz wskazania okoliczności należy wskazać termin wypowiedzenia umowy.

Ponadto możliwe jest wypowiedzenie umowy na skutek okoliczności leżących po stronie najemcy.

Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

  • pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
  • jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,
  • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

Istotne jest, aby w sytuacji, gdy najemca nie płaci czynszu w terminie w odpowiedni sposób powiadomić go o zamiarze wypowiedzenia i wyznaczyć dodatkowy termin zapłaty. Dopiero po upływie tego terminu można skutecznie wypowiedzieć umowę najmu.

 

[AS] 31-05-2015

 

[8] Rozwiązanie umowy najmu

Mini poradnik dla osób, które po raz pierwszy wynajmują nieruchomość  – idealny dla właścicieli mieszkań i domów przeznaczonych pod wynajem na cele mieszkalne.

Podziel się:

Obserwuj mnie:

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *